• Spelar eller nobbar ni PAL?

  • Diskussioner om allt som rör NES.
Diskussioner om allt som rör NES.

Moderator: Moderatorer

 #866246  by FrankenGraphics
 11 Aug 2020, 16:37
SuperGamer wrote: 08 Jun 2020, 12:59
FrankenGraphics wrote: 18 May 2020, 17:59 Att ljudet också går i 5/6 (såvida spelet inte kompenserar, eller var skriven för 50hz från början) har inte att göra med att APU:n sitter på samma chip som CPU:n.

Jag fick för mig det av det som står i I Am Error (sidan 252, om du har boken och vill kolla).

Jag hittade referensen! Tyvärr försvinner nog den tekniska precisionen och tydligheten lite i humanioraprosan, och det känns lite som att de tappar bort sig själva eller var misinformerade. Kristallfrekvensen påverkar inte tempot på en låt, utan det är VBlanken som avgör, vilken PPU:n genererar som en sorts interrupt 50 eller 60 gånger i sekunden. Olika spel gör aningen olika, men det vanligaste är att APU:ns register uppdateras efter notblad antingen direkt under denna interrupt*, eller direkt efter.

"since audio likewise relied on the cpu clock, porting an 60Hz game to 50Hz PAL standard without proper sound engine compensation played back the game's music and sound effects at 5/6 the intended speed"

borde egentligen ha varit

"since audio likewise relied on VBLANK [...]"

Det stämmer att aspekter av tongeneratorn är påverkad av CPU:ns kristalldivisioner; dvs. tonhöjd och sample rates på dpcm-kanalen (vilket oftast går att kompensera, men det finns några obskyra fallgropar), men att det beror på kristallen att musiken går långsammare, stämmer alltså inte.

Du kan till och med göra en musikdriver som är helt oavhängig PPU-vblankfrekvensen för den sakens skull, med en IRQ-timer på kassetten till exempel, men det är dels ett slöseri av en timer och cpu-tid som kan användas till bättre saker, dels lite wonky och med sina egna fallgropar. inget spel jag känner till har gjort just detta, men det är en hypotetisk möjlighet som tjänar till att förklara tempots frihet från kristallklockan.

Tycker boken är fantastisk, men när det kommer till väl undersökta tekniska fakta och tydlig presentation av samma, så ger jag den nog rätt 9 av 10 gånger, ungefär. ;)

*ett avslöjande tecken på om den uppdateras under vblank-interrupten är ifall rendrering stängs av i några hundradels sekunder för att ladda upp ett större block grafikdata, under vilket det låter som att musiken haltar lite i tempot - ofta händer detta i spel där man går från ett rum till ett annat eller dyker in i en meny).

Instagram