Page 1 of 1

Årets utmanare 2011

PostPosted:01 Feb 2011, 16:23
by BelfegorC4
Förra året var det ingen som klarade av NNN1´s utmaningar =)
Så jag ger chansen att bli årets utmanare i samma anda.

Pris:
Vinnaren får en personlig titel med valfri NES sprite.
Äran att klara av flest utmaningar på Sveriges största och bästa NES sida =)

För enkelhetens skull så avslutas varje utmaning den sista dagen i månaden och en ny startar den första dagen i varje månad. Självklart är det samma regler som gäller när det högsta rekordet gjordes.